REGLER

Vi løber efter Klub 100 marathons løbskriterier.


Det betyder for cannonballs, at:

  • du er selv ansvarlig for at tage din tid
  • uret må ikke stoppes undervejs
  • urets autopause-funktion skal være slået fra


Derudover gælder at:

  • færdelsloven skal overholdes
  • tidsgrænsen er generelt 6 timer
  • snyd eller anden usportslig optræden kan medføre diskvalifikation fra arrangørerens side
  • affald hører til i en affaldspose, så sørg for at få det med retur til depotet


Ved tilmelding og under selve løbet accepterer du, at løbet foregår på eget ansvar, samt at dit navn og evt. løbsbilleder kan offentliggøres på hjemmesiden eller andre sociale medier.

Parkering

Der kan parkeres for enden af Præstemarksvænge ved Viadukten. Parker gerne på venstre side.

INFORMATION

Depot og forplejning

Depotet findes ved start- og målområdet, hvilket passeres på hver omgang.


Basic depot består som udgangspunkt af vand, saft, cola, lidt slik og bananer.


Forfriskninger efter løbet.


Eget depot herunder skiftetøj og lignende kan opbevares ved depotet - på eget ansvar.


Medaljer

Alle der gennemfører, får en medalje.

Diplom kommer efterfølgende til download her på hjemmesiden.